Bezpieczeństwo narodowe - Studia

Bezpieczeństwo narodowe – Studia te nie są zbyt popularne wśród absolwentów liceów. Wybierają oni podobne kierunki takie jak historia czy politologia. Okazuje się jednak, że studia na tym kierunku mogą być bardzo ciekawe oraz, co istotne po ich zakończeniu możemy liczyć na ciekawą i dobrze płatną pracę.

Bezpieczeństwo narodowe – Studia przyszłości

Bezpieczeństwo narodowe - Studia przyszłościDynamiczna sytuacja w świecie polityki i bezpieczeństwa narodowego sprawia, że popyt na specjalistów tego typu będzie rósł. Posiadając odpowiednie wykształcenie wyniesione ze studiów możemy liczyć na ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie. Zdaje się, że coraz to nowe uczelnie będą otwierały u siebie ten kierunek gdyż staje się on coraz bardziej popularny wśród studentów.

Jak wygląda studiowanie na tym kierunku?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są bardzo ciekawe. Wybierają je głównie osoby zainteresowane przedmiotami humanistycznymi oraz społecznymi. Podczas nauki studenci poszerzają wiedzę między innymi z takich przedmiotów jak politologia, geografia, historia a także filozofa i różne przedmioty związane z prawem, administracją i bezpieczeństwem. Sporo godzin w siatce poświęconych będzie także stosunkom politycznym, logistyce oraz zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i wojskiem.

Ile kosztują takie studia i które uczelnie je oferują?

Kierunek ten oferowany jest przez większość poważnych uczelni w Polsce. W większości są to różnego rodzaju Akademie Wojskowe, Społeczne Akademie Nauk oraz Uniwersytety. Bogatą ofertę przygotowały także prywatne uczelnie. Koszt takich studiów wynosi kilkaset złotych miesięcznie w przypadku studiów zaocznych.

Praca po Bezpieczeństwie Narodowym

Praca po Bezpieczeństwie NarodowymMogłoby się wydawać, że absolwenci tego kierunku, mają niewielki wybór jeśli chodzi o zatrudnienie po studiach. Jednak rzeczywistość jest dużo bardziej łaskawa dla studentów. Otóż bez problemu mogą oni znaleźć zatrudnienie na przykład w policji. Nie mówimy tu oczywiście o funkcjonariuszach, którzy muszą skończyć szkołę policyjną. W policji jest jednak mnóstwo miejsc pracy w administracji, gdzie przydadzą się osoby wykształcone na studiach z bezpieczeństwa narodowego. Pracę można dostać także, co oczywiste, w siłach zbrojnych. Co ciekawe absolwentów tych studiów również chętnie w swoich szeregach zobaczyliby pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej czy służby więziennej. Pracę łatwo będzie nam także znaleźć w jednostkach administracji samorządowej. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są także w różnych komórkach bezpieczeństwa na przykład na lotniskach lub w portach. Również prywatne firmy chętnie zatrudnią absolwentów tego kierunku. Mogą to być chociażby agencje detektywistyczne lub agencje ochrony. Jak więc widać absolwenci tego kierunku mają do wyboru szeroki wachlarz zatrudnienia.

Inne podobne kierunki studiów

Dla osób z zainteresowaniami kierującymi ich na studia z bezpieczeństwa narodowego możemy polecić także inne, podobne programowo kierunki. Może to być na przykład politologia. Absolwenci tego kierunku często dostają pracę w administracji publicznej i mają bezpośredni kontakt również ze spawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Większy nacisk na studiach położony jest jednak na sprawy polityczne i stosunki międzynarodowe niż na aspekty dotyczące wojskowości, militariów i bezpieczeństwa. W obu tych przypadkach bardzo dużo godzin zostanie poświęconych na naukę historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Innym podobnym programowo kierunkiem studiów są na pewno Stosunki Międzynarodowe. Niektórzy nazywają je międzynarodową politologią sądząc, że odnoszą się do tego samego jednak w wymiarze międzynarodowym. Oczywiście, jest kilka punktów wspólnych jednakże są to kompletnie odrębne kierunki zajmujące się nieco innymi problemami. Dzięki studiowaniu na tym kierunku studenci lepiej zrozumieją pewne mechanizmy, które działają pomiędzy krajami oraz organizacjami. Dzięki temu inaczej można spojrzeć na aktualną geopolitykę. Na studiach duży nacisk jest kładziony na naukę języków obcych, historii, filozofii i socjologi. Bardzo ważna jest także znajomość prawa międzynarodowego. Na naukę tych przedmiotów przeznaczane jest na prawdę dużo godzin podczas studiów.

Podsumowanie

Jak więc widać kończąc z dobrymi wynikami studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe studenci posiadają ciekawe perspektywy zatrudnienia. Mogą również studiować dwa tożsame kierunki, które nieco różnią się linią programową, jednakże są bardzo podobne względem siebie. Jest to politologia oraz stosunki międzynarodowe. Po skończeniu nauki na tych trzech kierunkach możemy liczyć na zatrudnienie w tych samych miejscach pracy.

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here