Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

Rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów związanych nie tylko z bieżąca działalnością firmy, lecz także koniecznością ciągłych inwestycji. Banki pozwalają sfinansować różne projekty, gdyż możemy korzystać z kredytów gotówkowych dla firm, które otrzymujemy na określony okres czasu. Czasami pieniądze te nie są nam już potrzebne. Czy opłaca się wcześniej spłacić zobowiązanie?

Jakimi kryteriami się kierować, wybierając kredyt gotówkowy dla firm?

Warunki kredytu gotówkowego dla firm są indywidualne i różne dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale jest kilka istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Ważne jest jasne określenie celu, na jaki wykorzystamy kredyt, a w przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt.

Pieniądze z kredytu gotówkowego dla firm nie są nam już potrzebne. Co robić?

Pożyczka stanowi pewne obciążenie dla płynności finansowej, więc jeśli nasza sytuacja się poprawiła, warto pomyśleć, czy wcześniejsza spłata pożyczki nie będzie bardziej opłacalna. W przypadku kredytu gotówkowego dla firm dzieje się tak wtedy, gdy zainwestowane pieniądze zwracają się z nadwyżką. W takim przypadku nie warto odkładać oszczędności na lokatach oraz zwlekać ze spłatą zadłużenia. Jeśli nie mamy pewności, co zrobić, warto przeprowadzić kalkulacje, co będzie bardziej opłacalne. W tym momencie warto odnieść się do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, gdzie zgodnie z art. 48-52 ustawy pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zgodnie z artykułem 49, w przypadku spłaty całości (lub części) kredytu gotówkowego dla firm przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Wcześniejsze zamknięcie kredytu w praktyce nie powinno się wiązać z ponoszeniem dodatkowych kosztów, tj. prowizji czy pobocznych opłat. Pożyczkodawca może takiej prowizji zażądać, ale tylko w określonych w ustawie przypadkach oraz w nieznacznej wysokości. Zgodnie z art. 50, regulującym tę kwestię, możliwe jest zastrzeżenie w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem, jeżeli spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Jeżeli natomiast okres między faktyczną spłatą kredytu a terminem określonym w umowie przekracza jeden rok, to omawiana prowizja nie może przekroczyć 1% spłacanej części pożyczki. W przypadku gdy dany okres nie przekracza jednego roku, wówczas prowizja nie może być wyższa niż 0,5% wartości spłacanego kredytu. Co bardzo ważne, wartość prowizji nie może być większa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy.

Wcześniejsza spłata pożyczki kredytu gotówkowego dla firm przyczynia się do zmniejszenia wysokości pozostałych rat lub zakończenia okresu spłaty pozostałego zadłużenia. Jeśli chcemy wcześniej zamknąć zobowiązanie, dokładnie sprawdźmy, jakie są warunki.

Więcej o kredytach: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here