Od czasów reformy polskiego systemu edukacji, kiedy to wprowadzono system boloński, studia dzielimy na dwa etapy. Początek nauki na wyższej uczelni stanowią studia I stopnia, inaczej zwane studiami licencjackimi, które trwają 3 lata, a po których ukończeniu uzyskujemy wykształcenie wyższe. Naukę można kontynuować na 2 letnich studiach magisterskich.

Jak są zorganizowane studia w Polsce

studia i stopniaPrzede wszystkie musisz wiedzieć, że studia w Polsce zorganizowane są zgodnie z tzw. systemem bolońskim. Co to oznacza? Oznacza to, że cały przebieg studiów podzielony jest na dwa etapy. Jeszcze do niedawna studia obywały się w jednolitym 5-letnim systemie. Od czasu wprowadzenia systemu bolońskiego mamy do czynienia ze studiami licencjackimi – tzw. studia I stopnia, oraz ze studiami magisterskimi – studia II stopnia. Po ukończeniu studiów licencjackich uzyskujemy tytuł i dyplom licencjata z określonej dziedziny nauki. Dzięki temu mamy możliwość kontynuowana nauki na studiach magisterskich. Jednak oczywiście możesz zakończyć swoją naukę już na tym etapie. Uzyskujesz wówczas już wykształcenie wyższe.

Studia I stopnia

Studia I stopnia to tzw. studia licencjackie. To pierwszy etap studiowania. Studia tego rodzaju zazwyczaj trwają 3 lata, lub nawet 3,5 roku, co ma miejsce na niektórych uczelniach technicznych. Kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej. Po ukończeniu tych studiów możemy zakończyć naszą edukację. Wówczas formalnie mamy ukończone studia wyższe z tytułem licencjata lub inżyniera, jeśli studiowaliśmy na uczelni technicznej. Zazwyczaj na studiach tych oprócz przedmiotów bardziej ogólnych, studenci musza już określić swoje specjalizacje na wybranym kierunku studiów. Praca licencjacka, w porównaniu z magisterską, jest znacznie prostsza napisania, choć należy zauważyć, że zarówno w jednej, jaki w drugiej musimy zastosować taki sam aparat naukowy.

Naturalnie także podczas pisania pracy licencjackiej musimy mieć wsparcie promotora. Obrona takiej pracy nie różni się w zasadzie niczym od obrony pracy magisterskiej. Jakie więc są tutaj różnice. W przypadku nauk humanistycznych różnica polega na tym, że praca licencjacka jest w zasadzie bardzo odtwórcza, jest kompilacją dostępnej na dany temat literatury. W przypadku pracy magisterskiej musimy się liczyć z napisaniem bardziej oryginalnej i odkrywczej pracy. Studia I stopnia to przede wszystkim liczne ćwiczenia, laboratoria, wykłady, a nawet praktyki. Dodatkowo również będziesz uczęszczał na seminarium licencjackie, na którym poznasz zasady pisania pracy naukowej, oraz będzie omawiała z promotorem postępy w swojej dziedzinie badań.

Studia magisterskie

Studia magisterskie to tzw. studia II stopnia, które są kolejnym etapem nauki na uczelni wyższej. Tego typu studia trwają zazwyczaj 2 lata. Mają charakter uzupełniający, a studenci skupiają się na nich głownie na pisaniu pracy magisterskiej. Seminarium magisterskie jest naturalnie bardziej wymagającym przedmiotem niż miało to miejsce w przypadku studiów licencjackim. Przede wszystkim sama praca magisterska jest znacznie trudniejsza. W zamyśle bowiem powinna mieć ona charakter odkrywczy, a nie odtwórczy. Konieczne więc będzie sięgniecie do źródeł i przeprowadzenie własnych badań, a nie opieranie się tylko i wyłącznie na dotychczasowych ustaleniach nauki w danym temacie. Stąd tez praca ta ma już charakter stricte naukowy. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci mają dwie możliwości dalszej nauki: studia podyplomowe, albo studia doktoranckie.

Studia podyplomowe

studia i stopniaStudia podyplomowe forma studiów skierowana do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i zyskać nowe kwalifikacje, które mogą im przydać się na rynku pracy. Zazwyczaj studia podyplomowe są w prostej linii kontynuacją studiów magisterskich. To oznacza, że wybieramy takie studia, aby poszerzyć wiedzę z dziedziny, którą zgłębialiśmy na dotychczasowych studiach. Na tego rodzaju studiach możemy uzyskać kwalifikacje z niszowych specjalizacji. To bardzo ciekawa opcja dla wielu absolwentów, dzięki któremu ich CV może znacznie zyskać na atrakcyjności w oczach potencjalnego pracodawcy.

Studia doktoranckie

Niektórzy absolwenci uczelni wyższych decydują się jednak na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich. Musisz jednak wiedzieć, że to już zupełnie co innego niż studia podyplomowe. Przede wszystkim znacznie trudniej się na nie dostać. Aby otworzyć przewód doktorski należy uzyskać odpowiednio wysoką średnią z całego przebiegu studiów. Oczywiście musimy znaleźć promotora dla swojej pracy magisterskiej. Nie jest to sprawa prosta. Naszego potencjalnego opiekuna naukowego musimy przede wszystkim zaciekawić pomysłem na pracę doktorancką. Musisz wiedzieć, że będzie to już praca ściśle naukowa. Studia doktoranckie są preludium do rozpoczęcia kariery naukowej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here