studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia zostały wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa wyższego parę lat temu. Wiązało się to z przystąpieniem polskich uczelni do tzw. systemu bolońskiego. Od tego czasu w zapomnienie poszły jednolite, 5-letnie studia, które zostały zastąpione studiami podzielonymi na dwa etapy. Obecnie po studiach I stopnia studenci mogą kontynuować studiowanie na studiach magisterskich. Trwają one odpowiednie 3 i 2 lata.

Jak zorganizowane są studia w Polsce

studia pierwszego stopniaStudenci starszej daty z pewnością pamiętają czasy kiedy studiowanie na polskich uczelniach odbywało się w jednolitym, 5-letnim trybie. Jednak parę ładnych lat temu zaszły znaczne zmiany w polskim szkolnictwie wyższym. Organizacje studiów oparto na tzw. systemie bolońskim. Na czym polegały najbardziej zasadnicze zmiany? Przede wszystkim studia utraciły swój jednolity charakter. Wprowadzono podział na dwa etapy nauki. Obecnie studenci rozpoczynają naukę na tzw. studiach pierwszego stopnia, które inaczej nazywane są studiami licencjackimi. Trwają zazwyczaj 3 lata i kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej.

Następnie studenci mogą – lecz nie muszą – kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Te z kolei trwają 2 lata, podczas których student musi napisać i obronić pracę magisterską. Na dalszym etapie studenci mogą dokształcać się na studiach podyplomowych. Oferty edukacyjne polskich uczelni w tym zakresie stale się rozwijają. Studenci, którzy marzą o pracy naukowej, mogą spróbować swoich sił na studiach doktoranckich. Aby się na nie dostać, przede wszystkim należy się wykazać odpowiednio wysoką średnią ocen z całego przebiegu studiów. Naturalnie należy również znaleźć promotora, który otoczy nas opieką naukową podczas pisania pracy doktorskiej.

Studia pierwszego stopnia

Absolwenci szkół średnich mogą rozpocząć naukę na uczelni wyższej od pierwszego etapu – to studia pierwszego stopnia. Inaczej nazywamy jest studiami licencjackimi. Zasadniczo trwają one 3 lata, jednak na uczelniach technicznych mogą trwać nawet 3,5 roku. Program tych studiów w zasadzie pokrywa się z tym, z czym moglibyśmy się spotkać na 3 pierwszych latach studiów jednolitych. Studenci muszą zaliczyć określoną pulę przedmiotów. Musza uczęszczać na ćwiczenia, laboratoria, czy też na wykłady. Często musza również odbyć praktyki zawodowe. Na wielu kierunkach konieczne jest również wybranie określonej specjalizacji. Zwieńczeniem studiów pierwszego stopnia jest napisanie i obrona pracy licencjackiej. Jak ją napisać i jak się przygotować do jej obrony?

Praca licencjacka

studia pierwszego stopniaPraca licencjacka jest pierwsza poważną pracą naukową dla każdego studenta. To już nie licealne rozprawki, to już znacznie wyższy poziom. Praca licencjacka jednak może być oparta na literaturze przedmiotu, co oznacza, że może mieć charakter odtwórczy. Jak się do niej przygotować? W trakcie studiów I stopnia będziesz musiał uczęszczać na seminarium licencjackie. To zajęcia, które będą prowadzone przez twojego promotora. Na tego rodzaju zajęciach poznasz wszelkie zasady związane z pisaniem prac naukowych. Poznasz również wytyczne co do stosowania odpowiedniego aparatu naukowego. Oczywiście na zajęciach tych znajdzie się również czas na analizę twoich postępów w pisaniu pracy licencjackiej. Co ciekawe, twoja praca będzie również omawiana przez innych studentów. Również ty będziesz mógł się wypowiedzieć na temat prac twoich kolegów. Takie zajęcia znacznie podnoszą umiejętności nie tylko samego pisania pracy naukowej, ale również krytycznego doń podejścia. Oczywiście napisaną i zatwierdzoną przez promotora pracę licencjacką należy również obronić. Jednak jeśli rzetelnie i uczciwie przyłożysz się do jej napisania, sama obrona nie powinna stanowić większego problemu.

Czy warto zakończyć studia po licencjacie?

Spora grupa studentów kończy proces swojej edukacji na studiach licencjackich. Zadowalają się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera i próbują swoich sił na rynku pracy. Oczywiście mają do tego pełne prawo. Mogą również śmiało mówić, że mają wyższe wykształcenie. Jedna warto się zastanowić, czy naprawdę warto już na tym etapie zakończyć naukę na wyższej uczelni. Przecież studia magisterskie, dzięki którym uzyskuje znacznie bardziej prestiżowy tytuł magistra, trwają zaledwie 2 lata. To już naprawdę niewiele, a dzięki ich ukończeniu może dalej dokształcać się na studiach podyplomowych. Kończąc naukę na studiach pierwszego stopnia niejako ograniczamy swoje horyzonty i zamykamy sobie drogę do uzyskania większych kwalifikacji w naszej dziedzinie. Dlatego też osoby, które chciałyby zawojować rynek pracy, nie mogą pozwolić sobie na tak szybkie zaprzestanie nauki. Dla tych osób magisterka jest wręcz koniecznością, nie mówiąc już o kontynuacji kształcenia na podyplomówce.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here