studia podyplomowe dla nauczycieli

Ukończyłeś studia o charakterze pedagogicznym? A może na studiach historycznych, biologicznych, czy też fizycznych ukończyłeś specjalizację nauczycielską? Czekają na ciebie dalsze możliwość kształcenia się. Studia podyplomowe dla nauczycieli skierowane są do osób, które pragną rozwijać swoją karierę w oświacie. Dzięki uzyskanym na tych studiach kompetencjom, znacznie wzrasta nasza pozycja na rynku pracy.

Specjalizacja nauczycielska

studia podyplomowe dla nauczycieliRozpoczynając studia na jakimkolwiek kierunku na uczelnie wyższej, prędzej czy później będziemy musieli się zdecydować na wybranie określonej specjalizacji. Jedną z najpopularniejszych specjalizacji na studiach jest specjalizacja nauczycielska. Trudno ocenić, skąd tak naprawdę bierze się jej atrakcyjność. Zawód nauczyciela w Polsce nie wiąże się bowiem z wysokimi zarobkami, czy też z prestiżem. Mimo wszystko jednak studenci często właśnie tę specjalizację wybierają. Na co powinni się nastawić studenci na specjalizacji nauczycielskiej, bez względu na to jaki kierunek studiują? Przede wszystkim w programie nauczania znajdą się takie przedmioty jak psychologia, czy też pedagogika. Bardzo ważnym przedmiotem, który będzie trzeba zaliczyć jest również dydaktyka przedmiotu. Jednak najważniejszym punktem specjalizacji nauczycielskiej są praktyki.

Studenci muszą się przygotować na odbycie praktyk zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum , jak i również szkole średniej. Na każdy z tych etapów musimy poświecić około miesiąca czasu. Oczywiście praktyki musza być zaliczone przez naszego opiekuna, którego musimy sobie znaleźć pośród nauczycieli w danej szkole. Na praktykach będziemy obserwować lekcje prowadzone przez nauczycieli, a także będziemy musieli również prowadzić lekcje samodzielnie. Oczywiście koniecznością będzie również prowadzenie dzienniczka praktyk, a także spisywania konspektów dla każdej prowadzonej przez nas lekcji. Będziemy później bowiem z tego rozliczani na studiach. Oczywiście ukończenie studiów ze specjalizacją nauczycielską powoduje, że posiadamy wszelkie kwalifikacje pozwalające nam na podjęcie pracy w roli nauczyciela na każdym szczeblu nauczania.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Ale oczywiście nie dla każdego ukończenie takich studiów będzie w pełni satysfakcjonujące. Część osób po studiach ze specjalizacją nauczycielską, próbuje dalej się rozwijać. Podjęcie pracy nauczyciela powoduje, że dalsze dokształcanie się jest wielce wskazane. Dlatego też ciekawą opcją mogą być w tym wypadku studia podyplomowe dla nauczycieli. Czego można nauczyć się na tego rodzaju studiach? Jakie nowe kwalifikacje można nabyć? Przede wszystkim warto zastanowić się do kogo w pierwszej kolejności kierowane są tego rodzaju studia. Naturalnie dokształcać mogą się tutaj pracownicy oświaty, a nauczyciele w szczególności. Naturalnie mogą tutaj kontynuować naukę również absolwenci kierunków pedagogicznych. Warto zauważyć, że mamy obecnie do czynienia z niżem demograficznym. Stąd też nauczyciele z kilkoma opanowanymi specjalizacjami są wręcz na wagę złota.

W jakich kierunkach można się dokształcać na tego typu studiach? Bardzo ciekawymi kierunkami są dla przykładu choćby doradztwo zawodowe, bibliotekoznawstwo z informacją naukową, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, etyka i filozofia w szkole, logopedia, nauczanie programowania, organizacja i zarządzenie oświatą, pedagogika w pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja i socjoterapia, czy też wczesne nauczanie języka angielskiego. To tylko kilka naszym zdaniem najciekawszych przykładów kierunków jakie możemy spotkać na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Praca w zawodzie nauczyciela

studia podyplomowe dla nauczycieliPraca w zawodzie nauczyciela w Polsce nie ma znamion prestiżu, a ni też nie gwarantuje wysokich zarobków. Jednak właśnie dzięki temu, że istnieją studia podyplomowe dla nauczycieli, mogą oni uzyskać kilka niszowych specjalizacji, dzięki czemu ich możliwości na rynku pracy znacznie wzrosną. Jeśli uzyskamy kwalifikacje do nauczania nie jednego, ale dwóch przedmiotów, wówczas możemy szybciej znaleźć pracę w zawodzie nauczyciela, oraz naturalnie możemy liczyć na więcej godzin pracy i większe zarobki. W takim wypadku otwierają się przed mamy całkiem interesujące perspektywy w pracy nauczyciela. Jednak oczywiście studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie całkiem innych kompetencji niż te dotyczące nauczania bezpośredniego. Choćby specjalizacja jaką jest zarządzanie oświatą sprawia, że możemy szukać pracy w oświacie, ale w całkiem innym charakterze. Natomiast po ukończeniu resocjalizacji i socjoterapii możemy szukać pracy w poradniach i placówkach resocjalizacyjnych, czy też opiekuńczo-wychowawczych. Jak więc widać możliwości rozwoju i późniejszych ścieżek kariery jest wbrew pozorom bardzo dużo. Studia podyplomowe dla nauczycieli są tak skonstruowane, aby mogli oni zdobyć jak najwięcej pożądanych w tej pracy kompetencji. Dokształcanie się bowiem może przynieść bardzo wymierne korzyści. Nawet w tak słabo przecież opłacanym zawodzie nauczyciela.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here